Themadagen

22 mei 2016Themadagen bieden de gelegenheid met een groep van circa 20 personen wat langer stil te staan bij een thema uit de Cursus. Een hele zondag besteden we dan aan toelichting op het thema, oefeningen en uitwisseling van inzichten en ervaringen.

Reacties van deelnemers aan eerdere themadagen:
“Fijn om een hele dag de tijd te hebben voor verdieping en uitwisseling.”

“De dag heeft me veel opgeleverd: verheldering en zicht op mijn patronen.”

Data komende themadagen:
zondag 25 maart en 10 juni 2018.

25 maart 2018
Thema: Het heilig ogenblik
“Kun jij je voorstellen wat het betekent geen bekommernissen, geen zorgen en geen angsten te hebben, maar gewoon de hele tijd volkomen kalm en vredig te zijn? Toch is dat het waar de tijd voor dient: om juist dat te leren en verder niets.” (T15.I.1:1-2)
Wat is het heilig ogenblik en hoe kunnen we dit ervaren?

 

Wil je aanmelden of meer informatie, neem dan contact met me op.
Plaats: Centrum Hart en Ziel, Runxputteweg 28a, 1851 PM Heiloo
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Kosten: 30,-
Aantal deelnemers: max. 20 personen

 

Vorige themadagen:
————————

12) 14 januari 2018
Thema: Kleinheid tegenover grootheid (T15.III.t)
Een cursus in wonderen nodigt ons uit niet tevreden te zijn met kleinheid. Daarbij is van belang te begrijpen wat onder kleinheid wordt verstaan. De Cursus  stelt: “Wanneer je wat ook in deze wereld nastreeft in de overtuiging dat het je vrede zal brengen, kleineer jij jezelf en maak je jezelf blind voor je heerlijkheid.” (T15.III.1:6) Er wordt ook gezegd dat het onze taak is ons besef van grootheid te hervinden. Hoe kunnen we dit verstaan en praktisch maken? Daarover gaat deze themadag.

————————

11) 26 november 2017
“Ik weet van niets waartoe het dient.” (WdI.25.t)
Wij denken vaak wel degelijk te weten waar dingen voor dienen. We stellen allerlei doelen en denken persoonlijke belangen te hebben. De Cursus vertelt dat het voor onze leerweg van doorslaggevend belang is dat we bereid zijn de doelen op te geven die wij voor alles hebben vastgesteld. Hoe werkt dit en hoe beoefenen we dit?

Als jij inzag dat je niet ziet wat je hoogste belang is, zou jou dat geleerd kunnen worden. Maar gezien je overtuiging dat je wél weet wat dat is, ben je niet tot leren in staat.” (WdI.24.2:1-2)

————————

10) 10 september 2017
De speciale liefde-relatie
De speciale relatie is een belangrijk thema in de Cursus. Deze wordt omschreven als een relatie onder leiding van het ego. Je zou dus kunnen gaan denken dat er iets mis is met de speciale relatie: “de speciale liefde-relatie is een poging om liefde in de afscheiding binnen te brengen” staat er bijvoorbeeld. (T16.IV.7:1)
Wat wil de Cursus ons hierin leren? En wat is het alternatief? Daarin hebben we ons verdiept tijdens deze themadag, met theorie, oefening en uitwisseling.

————————

9) 11 juni 2017
De schuldeloze wereld
Het aanvaarden van schuld in de denkgeest van Gods Zoon was het begin van de afscheiding, zoals het aanvaarden van de Verzoening het einde daarvan is. De wereld die je ziet is het waansysteem van hen die gek geworden zijn van schuld. (T13.In.2:1-2)
Ook deze themadag hebben we bekeken wat de Cursus hiermee bedoelt, en vooral: hoe we de remedie tegen het waansysteem praktisch kunnen maken.

————————

8) 19 maart 2017
De speciale liefde-relatie
De speciale relatie is een belangrijk thema in de Cursus. Deze wordt omschreven als een relatie onder leiding van het ego. Je zou dus kunnen gaan denken dat er iets mis is met de speciale relatie: “de speciale liefde-relatie is een poging om liefde in de afscheiding binnen te brengen” staat er bijvoorbeeld. (T16.IV.7:1)
Wat wil de Cursus ons hierin leren? En wat is het alternatief? Daarin hebben we ons verdiept tijdens deze themadag, met theorie, oefening en uitwisseling.

————————

7) 11 december 2016
Zegening

Telkens wanneer je een broeder een zegening ontzegt, zul jij je misdeeld voelen, omdat afwijzing even totaal is als liefde.” (T7.VII.1.1)

zegenDe Cursus is vaak radicaal in haar uitspraken en dit is er één van. Afwijzing even totaal als liefde? Hoe kunnen we dit verstaan? En ook: wat betekent het je broeder te zegenen? Moeten we dan alles wat iedereen doet en laat goedkeuren? Deze zondag laten we het licht schijnen op de kracht van zegening, met theorie, oefening en uitwisseling.
Korte toelichting op het thema (in PDF)

————————

6) 18 september 2016
Zoek niet buiten jezelf

Zoek niet buiten jezelf. Want dat is tot mislukken gedoemd, en je zult tranen storten elke keer dat een afgod valt. De Hemel kan niet worden gevonden waar hij niet is, en nergens anders kan er vrede zijn.” (T29.VII.1:1-3)

Deze dag hebben we onderzocht en ervaren wat de Cursus hiermee bedoelt. De Cursus geeft aan dat het jou is gegeven de waarheid te kennen, en vraagt je er niet langer buiten jezelf naar te zoeken.

————————

5) 22 mei 2016
Schaarste en overvloed

Jij vraagt niet te veel van het leven, maar veel te weinig.”  (WdI.133.2:1)overvloed

Over schaarste en overvloed staan diverse passages in Een cursus in wonderen. Alle brengen ons tot het inzicht dat schaarste inherent is aan het ego-denksysteem. Het denksysteem van afscheiding, en dus tekort, gemis, afzonderlijke belangen en concurrentie. De Cursus wil ons laten inzien dat hier de vergissing begint en eindigt: zie jezelf als tekortkomend ego, los van anderen, los van de Eenheid en het kan niet anders, of je ervaart schaarste. Het alternatief? Hierover ging deze dag, met enige theorie, maar vooral: oefeningen en uitwisseling van ervaringen.

————————
4) 28 februari 2016

Bevrijding van angst

bevrijding‘De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.’ Uit de Inleiding van Een cursus in wonderen.
————————
3) 29 november 2015
Vergeving beëindigt hier de droom van conflict. (WdII.333.t)laraenbloemen

‘Een conflict moet worden opgelost. Je kunt het niet vermijden, opzij schuiven, ontkennen, vermommen, elders zien, anders noemen of door enige vorm van misleiding verbergen, als je eraan ontsnappen wilt.’ (WdII.333:1,2)

————————
2) 26 april 2015
Ik heb recht op wonderen. (WdI.77.t)

‘Jij hebt recht op wonderen op grond van wat jij bent. Je zult wonderen ontvangen op grond van wat God is. En je zult wonderen schenken omdat jij één bent met God. Nogmaals: wat is verlossing toch eenvoudig! Het is louter de vaststelling van jouw ware Identiteit. Dit is wat we vandaag gaan vieren.’ (WdI.77:1-6)
————————
1) 11 januari 2015
Maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken. (T15.XI.10:11)

‘Zo zal het jaar in vreugde en vrijheid beginnen. Er is veel te doen, en we werden lang opgehouden. Aanvaard het heilig ogenblik nu dit jaar geboren wordt, en neem in het Grote Ontwaken jouw plaats in, die zo lang onvervuld is gebleven. Maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken.’ (T15.XI.10:8-11)

themadagWe hebben ons verdiept in de vraag: Wat betekent het om ‘dit jaar anders te maken door het helemaal hetzelfde te maken’? Met behulp van werkboekles 138: ‘De Hemel is de beslissing die ik moet nemen’ zijn we hier verder op doorgegaan. Een citaat hieruit:
‘Je dient eraan herinnerd te worden dat jij denkt het hoofd te moeten bieden aan duizenden keuzes, terwijl er in werkelijkheid maar een te maken valt. En zelfs die lijkt alleen maar een keuze.(…) Want waarheid is waar, en niets anders is waar.’ (WdI.138.4:1,2,6)

————————

Laatst gewijzigd: 13 januari 2018