Kerstretraite 2020

De kerstretraite Een cursus in wonderen op Sablou gaat door…. online!
Maandag 21 tot en met donderdag 24 december 2020

Deze bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden, en we hebben met elkaar 4 bijzondere ochtenden meegemaakt.

Kerstmis als het eind van offers
Enkele gebruikte citaten uit de cursus:

Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jezelf, maar stralend in de Hemel van binnen, en neem het aan als het teken dat de tijd van Christus is gekomen. Hij komt en stelt geen eisen. Hij vraagt geen enkel offer, in welke vorm en van wie ook. (T15.XI.2:1-4)

Geef deze Kerstmis de Heilige Geest alles wat jou pijn zou doen. Laat jezelf totaal genezen, opdat jij samen met Hem anderen mag genezen, en laten we samen onze bevrijding vieren door iedereen met ons te bevrijden. (T15.XI.3:1-2)

Het ligt in jouw vermogen deze tijd van het jaar heilig te maken, omdat het in je vermogen ligt te zorgen dat de tijd van Christus nú is. Het is mogelijk dit allemaal in één keer te doen omdat er maar één omslag in je waarneming nodig is, want je hebt maar één vergissing begaan. Het lijken er vele, maar het is almaar dezelfde. Want ook al neemt het ego vele vormen aan, het is altijd hetzelfde idee. Wat geen liefde is, is altijd angst, en niets anders. (T15.X.4)

Laat geen wanhoop de vreugde van Kerstmis verduisteren, want zonder vreugde heeft de tijd van Christus geen betekenis. Laten we gezamenlijk vrede vieren door van niemand een offer te eisen, want zo schenk jij mij de liefde die ik jou schenk. (T15.XI.8:1-2)