Studiemateriaal

Over Een cursus in wonderen is veel geschreven en gesproken, met name om de studie en toepassing ervan te vereenvoudigen. Bij de bijeenkomsten maken wij dankbaar gebruik van dit vele lesmateriaal. Hieronder staan enkele studiehulpen en artikelen die Margot Krikhaar heeft geschreven en die we met haar toestemming ook hier aanbieden voor studiedoeleinden. Zie voor nog veel meer artikelen en studiehulpen de website: www.ontwakeninliefde.nl.

Schema: de weg van de Cursus
In dit schema (met toelichting) wordt de weg van vergeving in beeld gebracht. De leerweg van de Cursus is ons dagelijks leven en de wereld zoals wij die zien. Elke keer dat je leiding vraagt aan de Heilige Geest ontstaat er een omslag van onware naar ware waarneming. Dit is vergeving of het wonder.

De stem van het ego of de Stem van de Heilige Geest?
De Cursus leert ons dat er voortdurend twee stemmen in ons spreken: die van het ego en die van de Heilige Geest. Door te leren naar de Stem van de Heilige Geest te luisteren, worden we liefdevol teruggevoerd naar ons ware thuis in God. Om het pad van de Cursus te gaan, is het dan ook essentieel de twee stemmen goed te leren onderscheiden. We kijken naar vier belangrijke criteria uit de Cursus om dit onderscheid te kunnen maken.

De drie stappen van vergeving
‘Vergeving’ is de praktijkweg van de Cursus, en daarmee een breed begrip met diverse ingangen. Maar vergeving wordt ook aangeboden als een heel concreet en toepasbaar handvat. De drie stappen van vergeving kun je gebruiken in elke situatie die je onvrede geeft. Deze drie stappen zijn: projecties terugnemen, naar binnen kijken, onvrede en overtuigingen overdragen aan de Heilige Geest. Ze worden hier beschreven en nader toegelicht.

www.eciw.nl biedt de Nederlandse vertalingen van de Vraag- en antwoordservice van ‘The Foundation for A Course In Miracles’; een grote hoeveelheid door Kenneth Wapnick beantwoorde vragen, met zoekfunctie en trefwoordenlijst.

Uitgeverij Inner Peace Publications richt zich uitsluitend op uitgaven rond Een cursus in wonderen, zie www.innerpeacepublications.nl

De stichting Miracles in Contact is het Nederlandse platform voor Een cursus in wonderen. De stichting biedt o.a. informatie over groepen, een webwinkel, een driemaandelijks magazine (MIC Magazine) en een gratis digitale nieuwsbrief. De Vlaamse stichting rond ECIW is te vinden op eencursusinwonderen-vlaanderen.be

lezen