Themadagen

Themadagen bieden de gelegenheid samen wat langer stil te staan bij een thema uit de Cursus. Een hele dag besteden we dan aan toelichting op het thema, oefeningen en uitwisseling van inzichten en ervaringen.

Reacties van deelnemers aan eerdere themadagen:
“Fijn om een hele dag de tijd te hebben voor verdieping en uitwisseling.”

“De dag heeft me veel opgeleverd: verheldering en zicht op mijn patronen.”

Themadag 24 december 2023 Maak opnieuw je keuze (T31.VIII)
Deze themadag heeft als thema ‘Maak opnieuw je keuze’, wat ook de titel is van de laatste paragraaf uit het Tekstboek. Op zondag 24 december ben je welkom je keuze voor het licht te bevestigen, te bestendigen en met elkaar te vieren. Onze inspiratie: Een cursus in wonderen. Beoefening: werkboekles 301 – 302. “Maak opnieuw de keuze of jij je plaats wilt innemen onder de verlossers van de wereld, of in de hel wilt blijven, en daar je broeders vasthouden wilt.” (T31.VIII.1:5)

Plaats: Centrum Hart & Ziel Heiloo
Tijd: 10:00 uur (inloop vanaf 9:30 uur) tot ca. 16:00 uur
Zelf lunch meenemen. Koffie, thee en koekjes aanwezig.
Kosten: 40,- (overleg over kosten is altijd mogelijk).


Eerdere themadagen:

DRIE THEMADAGEN IN AUGUSTUS 2023:

Donderdag 10 augustus 2023
Zelfconcept tegenover Zelf
Een cursus in wonderen toont ons heel duidelijk dat wij onder leiding van het ego een zelfconcept, een beeld van onszelf en anderen, hebben gemaakt. Dat concept is onjuist en zal ons nooit vrede brengen. “Waar zelfconcepten terzijde zijn gelegd, wordt de waarheid geopenbaard precies zoals zij is.” (T31.V.17:4) Deze themadag helpt je loskomen van je valse zelfbeelden en je openen voor ware innerlijke vrede van het Zelf.

Plaats: Centrum Hart & Ziel, Sluijsweijdt 9, 1851 EM Heiloo
Tijd: 10:00 uur (inloop vanaf 9:30 uur) tot ca. 16:00 uur
Zelf lunch meenemen. Koffie, thee en koekjes aanwezig.
Kosten: 40,- (overleg over kosten is altijd mogelijk).

Zondag 20 augustus 2023
Speciale versus Heilige relatie
“Want een onheilige relatie is gebaseerd op verschillen, waarbij ieder denkt dat de ander heeft wat hij zelf ontbeert. (…) Een heilige relatie vertrekt van een ander uitgangspunt. Ieder heeft naar binnen gekeken en daar geen gemis gezien.” (T22.In.2:5, 3:1-2)

Plaats: Centrum Hart & Ziel, Sluijsweijdt 9, 1851 EM Heiloo
Tijd: 10:00 uur (inloop vanaf 9:30 uur) tot ca. 16:00 uur
Zelf lunch meenemen. Koffie, thee en koekjes aanwezig.
Kosten: 40,- (overleg over kosten is altijd mogelijk).

Woensdag 30 augustus 2023
De eigenschappen van Gods leraren
Vertrouwen, verdraagzaamheid, eerlijkheid, zachtmoedigheid, vreugde… het klinkt allemaal prachtig. Maar wat gebeurt er met ons wanneer we onze oneerlijkheid, onze verdedigingen, oordelen en trouw aan het ego tegenkomen? Keren we ons dan niet nóg sterker tegen onszelf? Een themadag om hier radicaal anders naar te leren kijken.

Plaats: Westerweg 49, 1851 AB Heiloo
Tijd: 10:00 uur (inloop vanaf 9:30 uur) tot ca. 16:00 uur
Zelf lunch meenemen. Koffie, thee en koekjes aanwezig.
Kosten: 40,- (overleg over kosten is altijd mogelijk).

Bij aanmelding voor alle 3 de themadagen in augustus 2023 is het totaalbedrag: € 100,-.
Aanmelding: Contact


18) 24 november 2019
Zelfconcept tegenover Zelf
De Cursus toont ons heel duidelijk dat wij onder leiding van het ego een zelfconcept, een beeld van onszelf en anderen, hebben gemaakt. Dat concept is onjuist en zal ons nooit vrede brengen. Hoe dan wel? “Waar zelfconcepten terzijde zijn gelegd, wordt de waarheid geopenbaard precies zoals zij is.” (T31.V.17:4) Deze themadag helpt je loskomen van je valse zelfbeelden en je openen voor ware innerlijke vrede van het Zelf.

————————

17) 19 mei 2019
Bevrijding door vergeving

Als cursusstudent ben je je ervan bewust dat vergeving de uitweg is uit al je ellende. Vele malen heb je ervaren hoe bevrijdend dit is. En toch… lijken er mensen te zijn die jouw vergeving ‘niet verdienen’. Als je heel eerlijk bent, is er verwijt, boosheid, verdriet om wat geweest is. Beelden van het verleden, haatgevoelens, het vasthouden aan oordelen, dit alles houdt je gevangen. Deze themadag gebruiken we om totaal bevrijd te worden uit deze gevangenis. We gaan nog meer ervaren van ‘de geweldige bevrijding en de diepe vrede die ontstaan wanneer jij jezelf en je broeders totaal zonder oordeel tegemoet treedt’ (T3.VI.3:1)

————————

16) 10 februari 2019
Ware waarneming
“Wat wil je? Licht of duisternis, kennis of onwetendheid zijn je deel, maar niet beide. Tegendelen moeten worden samengebracht, en niet gescheiden gehouden.” (T14.VII.1:1-3)
Wat is ware waarneming volgens Een cursus in wonderen, en hoe hangt deze waarneming samen met de weg van de Cursus? Enkele gebruikte citaten over ware waarneming.

————————

15) 14 oktober 2018
Het licht dat je brengt
“Jij, maker van een wereld die niet het geval is: vind rust en troost in een andere wereld waar vrede heerst. Deze wereld breng je met je mee naar al de matte ogen en vermoeide harten die naar zonde kijken en slaan op de maat van haar droeve refrein. Van jou uit kan hun rust komen. (…) In jou is een visie die zich tot hen allen uitbreidt, en hen in zachtmoedigheid en in licht hult.” (T25.IV.3:1-3,5)

————————

14) 10 juni 2018
Vele vormen, één correctie
Een probleem kan zich in vele vormen voordoen. De cursus leert ons dat het geen zin heeft het probleem in een speciale vorm op te lossen. “Het zal zich herhalen en weer herhalen, keer op keer, tot het voor eens en voor al beantwoord is, en in geen enkele vorm nog zal opduiken. En pas dan ben je ervan verlost.” (T26.II.1:7-8)
Hoe kunnen we dit ene antwoord, deze ene correctie zien? En hoe worden we van onze problemen verlost?

————————

13) 25 maart 2018
Het heilig ogenblik
“Kun jij je voorstellen wat het betekent geen bekommernissen, geen zorgen en geen angsten te hebben, maar gewoon de hele tijd volkomen kalm en vredig te zijn? Toch is dat het waar de tijd voor dient: om juist dat te leren en verder niets.” (T15.I.1:1-2) Wat is het heilig ogenblik en hoe kunnen we dit ervaren?

————————

12) 14 januari 2018
Kleinheid tegenover grootheid
(T15.III.t)
Een cursus in wonderen nodigt ons uit niet tevreden te zijn met kleinheid. Daarbij is van belang te begrijpen wat onder kleinheid wordt verstaan. De Cursus  stelt: “Wanneer je wat ook in deze wereld nastreeft in de overtuiging dat het je vrede zal brengen, kleineer jij jezelf en maak je jezelf blind voor je heerlijkheid.” (T15.III.1:6) Er wordt ook gezegd dat het onze taak is ons besef van grootheid te hervinden. Hoe kunnen we dit verstaan en praktisch maken?

————————

11) 26 november 2017
Ik weet van niets waartoe het dient.” (WdI.25.t)
Wij denken vaak wel degelijk te weten waar dingen voor dienen. We stellen allerlei doelen en denken persoonlijke belangen te hebben. De Cursus vertelt dat het voor onze leerweg van doorslaggevend belang is dat we bereid zijn de doelen op te geven die wij voor alles hebben vastgesteld. Hoe werkt dit en hoe beoefenen we dit?

Als jij inzag dat je niet ziet wat je hoogste belang is, zou jou dat geleerd kunnen worden. Maar gezien je overtuiging dat je wél weet wat dat is, ben je niet tot leren in staat.” (WdI.24.2:1-2)

————————

10) 10 september 2017
De speciale liefde-relatie
De speciale relatie is een belangrijk thema in de Cursus. Deze wordt omschreven als een relatie onder leiding van het ego. Je zou dus kunnen gaan denken dat er iets mis is met de speciale relatie: “de speciale liefde-relatie is een poging om liefde in de afscheiding binnen te brengen” staat er bijvoorbeeld. (T16.IV.7:1)
Wat wil de Cursus ons hierin leren? En wat is het alternatief? Daarin hebben we ons verdiept tijdens deze themadag, met theorie, oefening en uitwisseling.

————————

9) 11 juni 2017
De schuldeloze wereld

Het aanvaarden van schuld in de denkgeest van Gods Zoon was het begin van de afscheiding, zoals het aanvaarden van de Verzoening het einde daarvan is. De wereld die je ziet is het waansysteem van hen die gek geworden zijn van schuld. (T13.In.2:1-2)
Ook deze themadag hebben we bekeken wat de Cursus hiermee bedoelt, en vooral: hoe we de remedie tegen het waansysteem praktisch kunnen maken.

————————

8) 19 maart 2017
De speciale liefde-relatie

De speciale relatie is een belangrijk thema in de Cursus. Deze wordt omschreven als een relatie onder leiding van het ego. Je zou dus kunnen gaan denken dat er iets mis is met de speciale relatie: “de speciale liefde-relatie is een poging om liefde in de afscheiding binnen te brengen” staat er bijvoorbeeld. (T16.IV.7:1)
Wat wil de Cursus ons hierin leren? En wat is het alternatief? Daarin hebben we ons verdiept tijdens deze themadag, met theorie, oefening en uitwisseling.

————————

7) 11 december 2016
Zegening

Telkens wanneer je een broeder een zegening ontzegt, zul jij je misdeeld voelen, omdat afwijzing even totaal is als liefde.” (T7.VII.1.1)

zegenDe Cursus is vaak radicaal in haar uitspraken en dit is er één van. Afwijzing even totaal als liefde? Hoe kunnen we dit verstaan? En ook: wat betekent het je broeder te zegenen? Moeten we dan alles wat iedereen doet en laat goedkeuren? Deze zondag laten we het licht schijnen op de kracht van zegening, met theorie, oefening en uitwisseling.
Korte toelichting op het thema (in PDF)

————————

6) 18 september 2016
Zoek niet buiten jezelf

Zoek niet buiten jezelf. Want dat is tot mislukken gedoemd, en je zult tranen storten elke keer dat een afgod valt. De Hemel kan niet worden gevonden waar hij niet is, en nergens anders kan er vrede zijn.” (T29.VII.1:1-3)

Deze dag hebben we onderzocht en ervaren wat de Cursus hiermee bedoelt. De Cursus geeft aan dat het jou is gegeven de waarheid te kennen, en vraagt je er niet langer buiten jezelf naar te zoeken.

————————

5) 22 mei 2016
Schaarste en overvloed


Jij vraagt niet te veel van het leven, maar veel te weinig.”  (WdI.133.2:1)overvloed

Over schaarste en overvloed staan diverse passages in Een cursus in wonderen. Alle brengen ons tot het inzicht dat schaarste inherent is aan het ego-denksysteem. Het denksysteem van afscheiding, en dus tekort, gemis, afzonderlijke belangen en concurrentie. De Cursus wil ons laten inzien dat hier de vergissing begint en eindigt: zie jezelf als tekortkomend ego, los van anderen, los van de Eenheid en het kan niet anders, of je ervaart schaarste. Het alternatief? Hierover ging deze dag, met enige theorie, maar vooral: oefeningen en uitwisseling van ervaringen.

————————
4)
28 februari 2016
Bevrijding van angst

bevrijding‘De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.’ Uit de Inleiding van Een cursus in wonderen.
————————
3) 29 november 2015
Vergeving beëindigt hier de droom van conflict. (WdII.333.t)laraenbloemen

‘Een conflict moet worden opgelost. Je kunt het niet vermijden, opzij schuiven, ontkennen, vermommen, elders zien, anders noemen of door enige vorm van misleiding verbergen, als je eraan ontsnappen wilt.’ (WdII.333:1,2)

————————
2) 26 april 2015
Ik heb recht op wonderen. (WdI.77.t)

‘Jij hebt recht op wonderen op grond van wat jij bent. Je zult wonderen ontvangen op grond van wat God is. En je zult wonderen schenken omdat jij één bent met God. Nogmaals: wat is verlossing toch eenvoudig! Het is louter de vaststelling van jouw ware Identiteit. Dit is wat we vandaag gaan vieren.’ (WdI.77:1-6)
————————
1) 11 januari 2015
Maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken. (T15.XI.10:11)

‘Zo zal het jaar in vreugde en vrijheid beginnen. Er is veel te doen, en we werden lang opgehouden. Aanvaard het heilig ogenblik nu dit jaar geboren wordt, en neem in het Grote Ontwaken jouw plaats in, die zo lang onvervuld is gebleven. Maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken.’ (T15.XI.10:8-11)

themadagWe hebben ons verdiept in de vraag: Wat betekent het om ‘dit jaar anders te maken door het helemaal hetzelfde te maken’? Met behulp van werkboekles 138: ‘De Hemel is de beslissing die ik moet nemen’ zijn we hier verder op doorgegaan. Een citaat hieruit:
‘Je dient eraan herinnerd te worden dat jij denkt het hoofd te moeten bieden aan duizenden keuzes, terwijl er in werkelijkheid maar een te maken valt. En zelfs die lijkt alleen maar een keuze.(…) Want waarheid is waar, en niets anders is waar.’ (WdI.138.4:1,2,6)

————————